Referater af Lokalrådsmøder

REFERAT FRA LOKALRÅDSMØDE TORSDAG 16. JANUAR 2020 KL. 19:30

 1. Evaluering: Juletræstænding samt evt ændringer fremover (alle)

+ Juletræstænding gik fint. Fremtiden kunne indebære ny placering,  af træ. Fakler samt juleudsmykning af Haldrupvej. Vi venter på svar. Søger fond om tilskud.

 1. Diskussion af vores opgave som forening – hvad vi gerne vil nå, og hvordan vi får mest muligt ud af de kapaciteter og kompetencer som vi har i bestyrelsen. (Keld starter)

+ Vi giver hver især vores bud på, hvorfor vi har valgt at sidde i Lokalrådet.

Kersti kommer med de store tanker f.eks. solcellepark, men støtter også de små projekter.

Lotte vil gerne små og store projekter. Hvad der gavner byen.

Sara synes, det er alt der gavner byen stort som småt. Kan lide markeder mm

Birthe vil store som små ting, der giver alsidigt liv og derved gavner byen.

 1. Forslag til årets arrangementer udover Suppetur og affaldsindsamling (alle)

Kersti, Lotte og Birthe tager sig af suppe og gåtur. Knud tager sig af affaldsindsamlingen.

 1. Planlægning Borgermøde: Valg, forslag, bespisning osv (alle)

Alle genopstiller: Lotte, Birthe og Gert. Suppleanter: Lisa og Henrik.

 1. Regnskab fremlægges (Gert)

Revisoren har godkendt regnskabet.

 1. Ændring af julefrokost (Gert)

Vi er alle enige om at ændre tidligere års fremgangsmåde, og fremad rettet arrangerer det i privat regi.

 1. Eventuelt

Hjemmesiden-Odinsgården-juleudsmykning-filmprojekt-

Vi afventer kommunens tilbagemelding på juleudsmykning.

Filmprojekt Søvind er under tilblivelse.

 

 

DAGSORDEN TIL LOKALRÅDSMØDE TORSDAG 23. MAJ 2019 KL. 19:30

Afbud: Birthe

 1. Projekt: Reklame/ markedsføring af Søvind.

Hvor er vi nu – hvad skal der ske herefter – hvad vil/kan vi ?
Knud, Lotte og Keld har kigget på den nuværende hjemmeside, og fundet at den kunne flere ting end den nye vi har fået tilbudt.
Vi kigger på om der kunne findes et WordPress kursus til Lotte, så vi bedre kan udnytte mulighederne i den nuværende. Gert har muligvis en forbindelse. Lotte spørger Karina Schnitzel igen, om hun har tid til lidt hjælp.
Vandværk og Lokalarkivet har vist interesse i at få deres hjemmesideindhold på søvind.dk.

Planen omkring at lave markedsføringsvideo på hjemmesiden afventer at projektet på grunden bag mejeriet er klar til byggemodning.

 

 1. Evaluering af Brunchen

Det var ikke så ringe. Der var 46 deltagere, hvilket var mindre end tidligere år. Underskuddet blev 1.680 kr. Diskussion om tidspunktet for afholdelse var det korrekte. Det overvejes til næste år.

 

 1. loppemarked 15/6 (Sara) Kører det?
  Der laves plakater, der hænges op v. Sandbjerghus, Haldrupvej m.m.
  Indtil videre er der 8 solgte stande. De reklameres på Facebook og smides annoncer i avisen.

 

 1. Høstmarked 31/8 Overordnet plan
  Twogether, Stine Jylov og Gerts band vil spille lidt musik.
  Der er en 7-8 stadeholdere der har givet tilsagn, herunder Troels der kommer med en kirkehoppeborg.
  Der laves et opslag på Facebook for at finde nogle lokale grøntsagssælgere.
  Knud tager ud og spørger nogle lokale æblefarmere om de vil deltage (som han også lovede på sidste møde).
  Ænder er i hus. Troels vil gerne være racemaster.
 2. Resten af årets arrangementer. Hvilke afholder vi? Hvornår?
  Fællesspisning: 24 oktober 18:00
  Diskussion om hvad vi kan gøre for at gøre det til mere et familiearrangement. Fokus på lav pris – evt. gratis for tilflyttere.
  Knud checker Sandbjerghus.
  Spis naturen: 22 september
 3. Tilsagn om at vi også i efteråret kan afholde livestream fra Århus Universitet.
 4. Juletræstænding: 30 november (16.30 – tænding kl. 17.00)
  Knud forsøger at skaffe et træ. Skal koordineres med kirke og kro.
  Der skal kigges på om der kan skaffes et kor. Sara dykker ned i dette.
  Knud kigger på at søge funding.Mandeløb: Der laves et hurtigarbejdende udvalg; Knud, Keld, Lotte (link til kvindeløbet), en mere fra idrætsforening, Ole Brandt?Lokalrådet holder julefrokost på kroen.
 5. (Keld)

Tilsagn fra Sandbjerghus om at vi må holde 3 spilleaftener i efteråret. Forsamlingshusets bestyrelse er med på ideen. Der planlægges videre i august.

 

 1. Økonomi (Gert)
  Vi har på kontoen lige nu: 39.632,40

 

 1. Eventuelt:

Nytilflytter i “dyrlægens hus”, Viktor,  har ytret at han gerne vil være ressourceperson.

Gåseposten: deadline for næste udgave er 1. juli – næste udgave indeholder 5 måneder.
Deadline for næste udgave er 15. november.

 

Næste møde: torsdag d.15. august klokken 19:30.

 

REFERAT LOKALRÅDSMØDE TORSDAG 21. FEBRUAR 2019 KL. 19:30

Afbud: Karl, Lisa

Dagsorden og referat:

 

1. Velkommen

Vi snakker lidt om vores ønsker, interesser, ideer og tilgang til arbejdet i lokalrådet over et glas vin/øl/kaffe/te

AD 1: vi fortæller om os selv og melder ud hvor vores interesser ligger

2. Konstituering af formand, næstformand, kasserer og sekretær. Fordeling af suppleant-rækkefølgen samt aftale om hvem der varetager hvilke opgaver.

AD 2:

FormandKnud Gregersen

NæstformandKirsti Strandgaard

KassererGert Junge

SekretærBirthe Skov Gregersen

PromotorLotte Sommer

1. suppleantHenrik Juel Madsen
2. suppleant Karl Haase
3. suppleantLisa Bergendahl

Knud Gregersen og Knud Erik Kristensen repræsenterer Søvind i SAMBY

3. Aftale referatprocedure

AD 3: Referat godkendes umiddelbart efter hvert møde og sendes til Lotte der lægger det på hjemmesiden

4. Aftale dagsordenprocedure

AD 4: Dagsorden udsendes en uge før kommende møde. Hvis punkter til dagsorden send til Knud inden da.

5. Aftale kommunikationsveje

AD 5: Lotte er den eneste der lægger noget på hjemmesiden. Stof sendes tilLotte.

Vi kommunikerer hovedsagelig indbyrdes via mail.

Messenger er kun til små beskeder. Kirsti bruger sms

6. Referat fra Borgermødet og jeres kommentarer

AD 6: Alt okay

7. Forslag til foreløbig aktivitetskalender.

Vi sætter datoer på inden deadline på Gåseposten.

AD 7: Affaldsindsamling 31/3, Brunch 6/4, Loppemarked evt. Juni (Sara finder dato inden 28/2 og sender den til Lotte),Vorsøtur, Naturvejleder mad i naturen, Mandeløb

8. Aftale foreløbig møderække

AD 8: Udsat til næste møde der er 14/3 kl. 19:30

9. Vi skal dog lige forholde os til evt. første arrangement nu.

Det handler om Affaldsindsamling 31/3 2019 i samarbejde med Sandbjerghus.

AD 9: Knud melder os til. Det er aftalt med Sandbjerghus. Der inviteres til fælles morgenmad kl. 09.

Gert, Kirsti, Birthe, Knud, Henrik og Keld kommer 😊

10. Eventuelt

AD 10: Vi skal arbejde aktivt med reklame for Søvind. Alle tænker på muligheder af forskellig slags.

Referent: Birthe

 

Referat af Lokalrådsmøde 17.1

 

 1. Kommunen har taget jordbundsprøver, boligselskab er klar til at bygge til foråret hvis alt går vel. Vi har forfattet et brev til kommunen om yderligere udvikling af byen, sådan at det kan blive en del af en eventuel kommende kommunalplan.

Vil vi eventuelt sætte midler af til annoncering på facebook af byens fortræffeligheder? Skal Lotte oprette en Instagramside, hvor folk kan benytte et specielt Hastag?

Lotte prøver at kontakte Horsens kommunes tilflytterkonsulent for om vi kan lave et tættere samarbejde.

 

 1. Nedtælling, så alle kan “være med” og være opmærksomme på at træet tændes. Skal vi have en julemand? Flere slikposer (100 stk)og backup af “færdigposer”, som kan leveres tilbage, hvis de ikke bliver brugt. Juletræet bør nok flyttes lidt, så man bedre kan se det? Lidt dorstærkning på musikken. Evt. Afskærmning ud mod vejen. Nedtagning af lys kan godt vente.
 2. Knud Erik Kristensen som ordstyrer. Birte laver beretning for Høstmarked, Knud om Ravnebjerget, Cathrine og Peter om Ungdomsklub, Sarah om loppemarked, Marie om skolesporet. Lotte og Marie bager bradepandekager. Lotte tjekker op på kaffe/the mælk, servietter.

Lajla og Merete ønsker ikke at fortsætte. Suppleanter fritstilles. Karl og Knud er på valg, Karl og Knud stiller op til genvalg. Vi må annoncere om at få flere suppleanter og høre om andre er interesserede i at stille op.

Annoncering: Knud laver plakat om borgermødet til standeren. Lotte annoncerer på fb. Det har været i Gåseposten.

 

Vi er enige om den lille ændring i formuleringen om valg i vedtægterne.

Regnskab: vidner om vores høje aktivitetsniveau. Kassereren er på ferie ved Borgermødet. Knud fremlægger det. Geert sørger for at det er revideret før mødet.

 

Eventuelt: Ønske om at bænken ved stien til Humleballe fikses. Karl finder en pris hvad det koster at renovere den.

 

Samarbejde ml skole og Lokalråd: Jens Mandrup vil gerne deltage/ inviteres et par gange om året.

 

 

 

Referat lokalrådsmøde torsdag den 1. november 2018 kl. 19.30

Dagsorden:

1. Ref. fra Gåsepostmødet (Lotte) Kommende uddeling.
Ad1. Der bliver læst ekstra korrektur på bladet. Distributionen skal fordeles med antal og adresser.
2. Evt. kort tilbagemelding fra fokusgrupperne (stier, Eriksens gård)
Ad2. Stien er indviet for børnene fra Søvindskole og Hundslundskole. De mødtes ved kommunegrænsen. Der er blevet klippet og beskåret lidt af det grønne. Der skal være en mere officiel indvielse med de to borgmestre Odder og Horsens.
Eriksens gård med planerne om byggeri mm.
Der er stadig planer om bebyggelse på Eriksens grund. Der er både planer om tæt lav og parcelhuse.
Vi skal reklamere og fortælle den gode historie om live-streemning
3. Detailplanlægning af fællesspisning.
Ad.3 Merete, Tanja, Marie, Lotte, Knud, Karl dækker bord klokken 16:30. Vi hjælper hinanden med oprydning. Tanja lukker af. Knud henter og bringer nøglen.

4. Hjemmesiden – hvad gør vi? (Lotte)
Ad4. Lotte har ført alt op, så det passer med kalenderen. Det er et større arbejde, men det kører indtil nu.
Lotte vil gerne vi tjekker hjemmesiden, om vi synes, den er fin. Der gives respons.

5. Juletræstænding planlægning – Træ, opstilling, musik, sange, slikposer, bemanding af boden.
Ad5 1.12. klokken 16:30 ved kroen.
Birthe, Knud: Træ og lys
Gert: Slikposer bestilles ved Gina 10kr per styk
16:00 Marie, Knud, Birthe, Tanja, Lotte mf serverer æbleskiver og gløgg
Lotte boomblaster

6. Annoncering at Borgermødet
Ad.6 Der annonceres i Østjysk, Gåseposten samt Facebook
7. Lille justering af forslag til vedtægtsændringer
Ad.7 Lokalrådet støtter ændringerne i vedtægterne
8. Julefrokost
Birthe bestiller til 9
9. Økonomi (Gert)
Ad.9 Selv om der er brugt en del penge på byens arrangementer, er der stadig over 44.000kr på kontoen.
Vi opretter en mobil-pay på foreningens konto. Der hører et kort til denne ordning.
10. Eventuelt
Ad.10 Regionmidt uddeler en landsby pris i 2019. Ansøgning senest 7.12. fem sider med den gode historie.
Busskuret er under stadig udvikling. Kommunen skal have godkendt et nyt busskur, der ikke kan vælte.

Dagsorden og referat af lokalrådsmøde torsdag den 4. oktober 2018 kl. 19.30

Dagsorden:

1. Ang. udvalg for projektering af område ved skolen
2. Ref. fra Gåsepostmødet (Lotte) samt stof til deadline Gåseposten 29/10
3. Kort tilbagemelding fra fokusgrupperne
4. Overordnet planlægning af fællesspisning 8/11
(Sandbjerghus- menu- prispolitik- tid- annoncering- foreløbig bemanding)
5. Hjemmesiden – hvad gør vi?
6. Forslag til vedtægtsændring.
7. Økonomi (Gert)
8. Eventuelt

Referat af lokalrådsmøde torsdag den 4. oktober 2018 kl. 19.30
Afbud: Gert, Tanja, Lotte

Dagsorden:

1. Ang. udvalg for projektering af område ved skolen:
Ad.1 Der er ingen lærere, der ønsker at deltage. Inspektøren vil gerne deltage.
Gruppen for de unge vil evt. tage sig af det udendørs areal. Lokalrådet træder vande.
2. Ref. fra Gåsepostmødet (Lotte) samt stof til deadline Gåseposten 29/10
Ad.2 Der er deadline 28.10.
Vi har booket Sandbjerghus d.8.11. til fælles and.
Der er juletræstænding d.1.12. klokken 16:30. Træet tændes klokken 17:00.
Borgermødet d.4.2. klokken19:00
Der er nu en arbejdskalender til Gåseposten. Google-kalender.
3. Kort tilbagemelding fra fokusgrupperne.
Ad.3 Etablering af Trampesti mellem Hundslund og Søvind. Der er opsat pæle med piktogrammer fra Søvind skole og frem til Hundslund skole.
Ravnebjerggruppen har god kontakt til Odinsgården, Horsens kommune og andre interesserede angående Eriksens gård.
Streemningstjensten fra Aarhus universitet naturvidenskab.
Høstmarked 31.8. på Cirkusengen.
4. Overordnet planlægning af fællesspisning 8/11
(Sandbjerghus- menu- prispolitik- tid- annoncering- foreløbig bemanding)
Ad.4 Der er bestilt and mm hos Annette. 75kr per næse. Lokalrådet betaler resten. Vi lejer den lille sal med plads til ca. 40. Først til mølle. Dørene åbnes klokken 18:00 og maden serveres klokken 18:30.
5.Hjemmesiden– hvad gør vi?
Ad.5 Vi venter til Lotte er retur.

6.Forslag til vedtægtsændring.
Ad.6 Vi synes ændringerne ser fine ud. De fremsættes til Borgermødet.
7.Økonomi (Gert)
Ad.7 Vi kan få mobil-pay på vores konto. Lokalrådet støtter dette.
Økonomien er god.
8.Eventuelt
Ad.8 Samby-mødet d.3.10. Ikke det store der kom frem der. Næste gang er det Tvingstrup der er vært.

Referat af Lokalrådsmøde torsdag den 6. september 2018 kl. 19.30
Afbud fra Anne Merete, Tanja, Morten, Laila, Lotte og Birthe

Dagsorden:

1. Ang. udvalg for projektering af område ved skolen
Jens Mandrup er klar som eneste mand fra skolen.
Vi sætter det på næste møde igen da der er stort fravær, men Knud kontakter Cathrine og Peter for at høre om de er interesseret
2. Evaluering af høstmarked. (Birthe)
Det blev godt modtaget af stadeholdere og besøgende. Det planlægges gentaget. Styres af Birthe, Sara, Knud og Lilly

3. Orientering om streaming forelæsninger i samarb. med kirken. (Knud)
Er sat i gang. Foreløbig aftalt at gennemføre efterårs programmet. Starter 25/9. Udføres af Ole Nielsen og Knud
4. Fra Gåsepostmødet (Lotte)
Udsat til næste gang

5. Fra mødet om Børn/ungdom i Søvind (Knud)
To grp. nedsat. Ledes af Cathrine og Peter
6. Kort tilbagemelding fra andre fokusgrupper
Ravnebjerg grp: venter på kommunen! Møde med mulig køber 13/9
Sti grp: Har skrevet til Bendt Nielsen for at høre hvor langt han er.

7. Aktivitetskalenderen frem til Borgermødet 2019 (alle)
Datosætning af fællesspisning, juletræstænding, borgermødet 2019
Fællesspisning 8/11 Mortens and (besluttede dato 7/11 var Sandbjerghus optaget, derfor ændret), Juletræstænding 1/12 kl. ca 17,
Borgermødet 4/2 2019
8. Aftale møderække (alle)
4/10: vedtægtsændring, Hjemmesiden, udsatte punkter fra dette møde
1/11: Fællesspisning arbejdsfordeling, Juletræstænding arbejdsfordeling
(29/11 julefrokost)
17/1: Regnskab, Borgermødet planlægning, valg, arbejdsfordeling
9. Økonomi (Gert)
Alt vel. Vi betaler vores regninger og har penge til overs.
10. Eventuelt
Evt hold til vedligehold af stien langs bækken
Det famøse busskur ;(

Knud Gregersen

Referat fra Lokalrådsmøde torsdag den 9. august 2018 kl. 19.30

Afbud: Laila Hussmann
Tilstede: Lotte, Gert, Tanja, Knud, Marie, Anne Merete og Birthe
Gæst: Jens Mandrup

Dagsorden:
1. Besøg af skoleinspektør Jens Mandrup.
Emne: mulighed for økonomisk samarbejde –f.eks. køb og vedligehold af udendørs fitness redskaber.
Ad.1.
Med henblik på ønsket om et sted til Søvinds børnegruppe mellem 11 og 15, foreslår vi et inden- og udendørs område i forbindelse med skolen.
Lokalrådets møde med skoleinspektør Jens Mandrup udmøntede i følgende:
Lokaler evt. den gamle skole (klubben). Jens tilbyder disse lokaler.
Udeområde ved siden af. Evt. parcour, skaterbane og løbehjul mm.
Penge til projektet skal søges evt. i fællesskab.
Udendørs sidde/hygge område. Vi tænker det ville være en god ide i forbindelse med de indendørs lokaler.
Elever fra 5. 6. klasse kommer med gode ideer til ude-/ indeområde.
Lærere og pædagoger hørers om gode ideer.
Jens spørger skolebestyrelsen og lærere om mulig deltagelse i udvalg. Birthe er for lokalråd.
Jens minder om, at bålhytten er åben for alle. Spørg efter nøgle på skolen, så er alt i orden.
Nøglen kan give til en voksen, der så vil give den videre til en af de unge. Aftaler om oprydning mm aftales.
Torsdag d.6.9. nedsættes udvalget.
Lotte rykker for skolebestyrelsens godkendelse af ”Velkommen til søvind”.

2. Orientering om høstmarked (Birthe)
Ad2
Der er orienteret om program og deltagere. Programmet kommer midt i august.
Der er mange forskellige boder med husflid, mad og planter. Der er underholdning og konkurrencer i løbet af dagen. Dette vil fremgå af programmet.

3. Evaluering af loppemarked (Birthe)
Ad3
Det bliver igen næste år. Ole Sandbjerghus vil, at de der har boder, skal være medlem af Sandbjerghus.
Udvalget tager stilling til dette. (Sara og Bodil)

4. Evaluering af og systematisering af uddeling af Gåseposten (alle)
Ad4
Det er et godt blad. Lotte går til møde 13.8.
5.
Ad5
Møde i Sandbjerghus 15/8 kl.19-21 emne Børn/ungdom i Søvind (Knud)
Emnet er blevet vendt med Jens Mandrup. Punkt 1. omtaler de pågældende punkter. Lokalrådet arbejder udelukkende med klub for de yngre 11 til 15.
Problematikker omkring ungefester overlader vi til forældregrupper. Der er dog, som tidligere nævnt mulighed for, under ansvar, at låne nøglen til bålpladsen.
6. Kort tilbagemelding fra andre fokusgrupperne
Ad6
Karl: Sagen om flytning af byskilt ved Rødmølle-banke ligger ved kommunen.

7. Aktivitetskalenderen frem til Borgermødet 2019 (alle)
Udsættes til næste møde 6.9.
8. Aftale møderække (alle) udsættes til næste møde.
9. Økonomi (Gert)
Ad9
Gert: Økonomien er god. Der er lige blevet betalt en rutchebane til Lilleskoven.
10.Eventuelt
Ad10
• Er der måske et lokale til lokalrådets ting? Vi spørger rundt.
• Vi arbejder med ny hjælp til hjemmesiden.
Ref. Birthe Skov

Referat fra Lokalrådsmøde torsdag den 24. maj 2018 kl. 19.30

Dagsorden:

1. Finpudsning lørdagsbrunch. Hvem gør hvad.(Alle)
Ad.1 Fredag klokken 15:00 mødes: Tanja med nøgle, Karl, Marie, Knud, Gert og Birthe. Fischer kommer med duge.
Varer fra brugsen henter Birthe
Lørdag mødes vi klokken 7:30: Marie, Knud, Lotte, Merete, Jonna, Birthe
Marie byder velkommen klokken 9:30
Alle hjælper med oprydning
2.Tilbagemelding fra fokusgrupperne (Alle)
Ad.2
Der arbejdes stadig med byudviklingen.
Intet nyt fra stierne mellem Hov og Søvind.
Intet nyt fra skole samarbejdet.
Ad.2
Loppemarkedet den 7. og 8. juli er under opbygning. Der er allerede tilmeldinger til borde/stande.
Lajla arbejder stadig med Lilleskoven og nye legeredskaber.
Der er afslag på, at flytte byskiltet ved Reballevej, så det sidste hus kommer med ind i byen.
E-sport udvalget hviler for øjeblikket.

3.Orientering fra Møde i Oplandsudvalget (Karl)
Ad.3 karl fortæller om Oplandsudvalget. Et første møde, hvor det i første omgang virker som en præsentation af udvalget. En kommunal nedsat gruppe, der skal udvikle landsbyerne.
4.Orientering kommende Sambymøde. (Knud)
Hertil skal I hver især nævne de 2-3 største udfordringer Søvind har.
De største udfordringer i Søvind:
Udbygning af byens størrelse gerne børnefamilier.
Hovedgaden burde gøres mere spændende.
Åben skole.
Mere reklame for skolens gode arbejde.
Vi mangler at Horsens kommune gør reklame for Søvinds beliggenhed. De gode transport muligheder. I bil: Horsens 12min., Aarhus 35min og Skanderborg 20min.

5.Orientering om ”Gåseposten” (Knud)
Samdrift mellem kirkebladet, Giflen, Kunstgruppen, Sandbjerghus og lokale sider.
Lokalrådet vil gerne deltage i fællesbladet.
6.Status på kørende projekter. Infostander-beplantning- busskur (Knud)
Der vandes træer så længe der er tørke. Busskuret er stadig under udarbejdelse.
Infostanderen er fin i brug.
7.Vorsøturen
Alt er booket.
8.Næste møderække og kommende arrangementer (Alle)
Næste møde 9.8. klokken 19.30
9.Økonomi (Gert)
Vi har en god og sund økonomi. De projekter vi har, er der råd til.
10.Eventuelt
Bænk ved Humleballe er itu. Giv et praj til kommunen. Vi kigger på hvad der skal til for at reparere den eller om der skal en anden op.
Der skal gøres noget aktivt for et økonomisk samarbejde mellem skole og lokalråd.
Vi skal mødes med skoleinspektøren ang. indkøb af lege/fitness-redskaber mm. Tanja inviterer ham næste møde.

Birthe Skov

 

Lokalrådsmøde torsdag den 19. april 2018 kl. 19.30
Fraværende: Tanja, Lotte
Dagsorden:

1. Referatpraksis. Hvem gør hvad-hvor
Ad 1. Birthe har nu nøglen til skabet. Lotte lægger op på hjemmesiden. Vi lægger nøglen hos Gina, så andre også kan komme til skabet.

2. Kommunikationsveje
Ad.2 Vi aftaler, at vi fremad rettet kommunikerer på en SMS-tråd.
Hvis der er større beskeder eller samtaler, er det via mail eller mindre gruppemøder.

3. Fordeling af arbejdsopgaver til lørdagsbrunch
Ad.3 Lørdagsbrunch aftaler om arbejdsfordeling og tilmelding/betaling. Tilmelding/betaling senest mandag d.21.5. til enten Knud Gregersen Møllevænget 25 i postkassen, eller Gert Junge på mobil-pay 61 33 97 17. Husk at opgive navn og antal børn og voksne.
Fredag klokken 15
Knud, Karl, Marie, Tanja, Gert, Birthe og Morten
Marie og Birthe bestiller når tilmeldingerne er i hus.
Lørdag:
Klokken 8:00 Marie, Birthe, Merete, Karl, Knud, Lotte
Lørdag d.19.5. sidste tilmelding til Brunch
4. Tilbagemelding fra fokusgrupperne (Alle)
Ad.4 Tilbagemelding fra grupperne.
• Byskilt ved Rødmølle er under behandling. Merete og Karl.
• Trampestier mellem Søvind og Hundslund. Marie og Knud har kontakt til landskabsarkitekt Bendt Nielsen. Det virker realistisk. Vi skal nok indgå i affaldsindsamling og græsslåning.
• Gert og Marie har haft et møde med Jens inspektøren på skolen. Der er aftalt løbende kontakt mellem skole og lokalråd. Det kunne være godt med sammenkørsel af vores hjemmesider.
• Loppemarked og høstmarked er oppe og kørende. Der kommer styr på det. Lotte reklamerer allerede. Lokalrådet vil gerne yde økonomisk støtte til annoncer og telte.
• E-sport og ungdomsklub. Vi afventer fortsat input fra forslagsstiller.
• Udstykning i Søvind. Der er forskellige muligheder. Der er kontakt til forskellige.
• Lilleskoven. Lajla undersøger forskelligt ang. legeredskaber.

5. Status på Info-standeren / busskur / gravetilladelse / nyt bænksæt
Ad.5
• Infostanderen er under produktion.

• Busskuret i Søvind venter på sikkerheds-godkendelse. Efter uheld i Horsens. Det kommer

6. Information om beplantning af engen ved Kirkebjergvej.
Ad. 6 Engen er beplantet
Gravetilladelse til træer på Haldrupvej lader vente på sig.

7. Forslag til fokusgruppe vedr. Folkeuniversitetet
Ad.7 Forslag til fokusgruppe vedr. Folkeuniversitetet. Der søges økonomisk støtte til projektor mm.
8. Vorsøturen
Ad.8 Forløber som aftalt. Tæt på udsolgt.
9. Økonomi
Ad.9 Vi har endelig fået adgang til kontoen.

10. Eventuelt

Ad.10 Levedygtige landsbyer. Oprettet under staten. Yderligere oplysninger presserådgiver Rasmus Holm Thomsen.
Ungdomsklub i byen. Mere senere.

Ref. Birthe Skov

 

 

Referat af konstituerende møde i Søvind Lokalrås

 Torsdag d. 1. marts 2018

Til stede: Knud Gregersen, Karl Haase, Birthe S. Gregersen, Anne Merete Fischer, Tanja Stöcks, Gert Junge, Marie Broch, Morten K. Johansson
Fraværende: Lotte Sommer, Laila Hussmann
Referent: Anne Merete Fischer

1. Referat fra Borgermødet blev godkendt.
Mødereferaterne lægges fremover også på Søvind Lokalråds hjemmeside, www.søvind.dk.
Det endelige referat rundsendes til medlemmerne.

2. Dagsorden: fremsendes af formanden ca. 1 uge før mødet

3. Kontaktliste på medlemmer af Søvind Lokalråd: er opdateret, og findes på www.søvind.dk

4. Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand: Knud Gregersen
Næstformand: Karl Haase
Kasserer: Gert Junge
Sekretær: Birthe S. Gregersen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Laila Hussmann, Lotte Sommer, Anne Merete Fischer
Suppleanter: 1. suppl.: Tanja Stöcks, 2. suppl.: Marie Broch, 3. suppl. Morten K. Johansson

Foreløbig aktivitetskalender: datoer aftales på næste møde. Første arrangement bliver affaldsindsamling, der afholdes d. 22. april kl. 10-13. Birthe, Knud og Anne Merete deltager.

Forslag til fokusgrupper, der igangsættes nu: de mange forslag blev prioriteret, og det blev besluttet at starte fokusgrupper op med deltagelse af mindst 1 medlem fra lokalrådet + forslagsstilleren. Desuden kan der kobles andre interesserede – evt. med faglig indsigt – på gruppen. Der arbejdes videre med grupperne i den kommende tid.

Eventuelt
SAMBY: d. 25/4 afholdes der møde i Nim med temaet ”Udvikling af Lokalsamfund”. Karl og Knud deltager.
Næste SAMBY-møde afholdes d. 11/6 i Søvind. Knud deltager.
Der søges midler til nyt borde/bænke-sæt ved Søvind Kro.
Samarbejde med Søvind Skole: hvordan får vi skolen ”åbnet mere” mod lokalsamfundet. Gert og Marie vil aftale at mødes med repræsentanter fra skolen, og få en dialog i gang.

Næste møde afholdes d. 21/3 kl. 19: her fastsættes møderækken for resten af 2017. Desuden sættes datoer for de faste sociale arrangementer.

HUSK! VI ARBEJDER FOR BYEN, SAMMEN MED JER, MED JERES IDEER!

Bedste hilsner
Søvind Lokalråd

 

Referat af Borgermøde/generalforsamling i Søvind Lokalråd 
– afholdt torsdag d. 22. februar 2018

Dagsorden:
1. Oplæg ved projektleder Morten Sørensen, SAMN (alias Horsens Vand)
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Beretninger fra Fokusgrupperne
5. Forelæggelse af revideret regnskab
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af medlemmer til Lokalrådet, revisor og suppleanter
8. Visioner
Eventuelt

• Morten Sørensen holdt et kort og informativt oplæg om de kommende planer for et regnvandsbassin på ”Præsteengen”. Grundet den kloakseparering, som fandt sted for et par år siden i Søvind, bliver regnvandet nu ledt direkte ud i Søvind Bæk. Dette er uhensigtsmæssigt ved kraftige regnskyl og længerevarende regn. Derfor er der planer om at etablere et regnvandsbassin, der kan opsamle regnvand, og derefter successive lede det ud i bækken. Morten Sørensen gjorde meget ud af at fortælle, at bassinet vil indgå så naturligt som muligt i miljøet. Altså ingen høje volde, men derimod flade kurver, der vil få bassinet til at ligne en sø. Desuden tilplantes der omkring bassinet, så det fremstår kønt. Der vil stå vand i bassinet konstant (ca. 1 meters dybde), men i regnperioder vil vandstanden være højere (ca. 1,8 meters dybde).
Ud over regnvandsbassin kræves efterfølgende yderligere tiltag for at opfylde reglerne for udledning af regnvand i bækken.
Udledningstilladelsen er udløbet, men Morten Sørensen kunne ikke komme med et tidspunkt for arbejdets begyndelse.
Desuden er der ikke forhandlet færdig med Søvind Menighedsråd, som ejer engen, og som derfor skal afstå et stykke af området til regnvandsbassinet.
Morten Sørensen ville dog meget gerne indkalde naboerne til bassinet til en orientering, inden arbejdet påbegyndes.

• Knud Erik Kristensen, der blev valgt til dirigent, kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt iflg. Vedtægterne.

• Formand, Knud Gregersen, fortalte om noget af det, Lokalrådet har arbejdet med i 2017.
Der har været afholdt en del sociale arrangementer, som eksempelvis Affaldsindsamling, Lørdagsbrunch i marts, Vorsø-tur i juni, Fællesspisning i september, og som noget nyt et Juletræstændingsarrangement ved Søvind Kro i samarbejde med både kro og kirke.
Af anlægsarbejde, der er gennemført i 2017 kan nævnes:
Plantning af træer på Haldrupvej og foran Sandbjerghus. Der arbejdes videre med plantning af de sidste træer i 2018. Nyt bordebænkesæt i Lilleskoven og på Cirkusengen. Gadebelysningen på Reballevej helt op til Røde Møllebanke er opsat af Horsens Kommune på opfordring af Søvind Lokalråd. Busskur på Haldrupvej – ud for ”Toftebo” – er planlagt til opsætning i februar/marts 2018.
Søvind Lokalråd har både en facebookside (Søvind Lokalråd) og en hjemmeside (www.søvind.dk) med en kalender. Facebook-begivenheder kan samkøres med kalenderen. Ønsker man at få fb-begivenheder i kalenderen, så kontakt vores web-ansvarlige Lotte Sommer.

• Martin Lausen fra Kunstgruppen fortalte kort om de årlige arrangementer/udstillinger.

• Hanne Darling omdelte regnskabet, der blev godkendt af forsamlingen.

• Der var ikke indkommet forslag til behandling.

• Valg til bestyrelsen
På valg var: Hanne Darling, Lotte Sommer og Birthe Gregersen
Alle tre kandidater genopstillede, og desuden opstillede Gert Junge
Følgende genopstillede ikke: Tina Jauert og Karsten Bøgild
Da der var 4 kandidater til de 3 bestyrelsesposter, blev der foretaget afstemning blandt de fremmødte, og da stemmerne var talt op, gav det valg til følgende: Lotte Sommer, Birthe Gregersen og Gert Junge, der er valgt til 2020.
Som suppleanter valgtes følgende: Tanja Stöcks, Morten Korgaard Johansson og Marie Broch, der er valgt til 2020.
Som revisor blev valgt: Martin Lausen
Bestyrelsen konstituerer sig på næstkommende møde.

• Søvind Lokalråd uddelte Forskønnelsesprisen til Marten og Elke Gilde, Sandbjergvej 36.

• Visioner for 2018
Der blev delt post-its rundt blandt deltagerne, hvorpå de kunne komme med idéer til nye tiltag. Alle post-its blev efterfølgende indsamlet. Af forslag kan nævnes: E-sports-forum for større børn og teenagere, forskellige former for Loppemarkeder/Kreative markeder, Lav-mad-i-naturen-dag, nye stier i Søvind-området, arbejde videre med fortov langs Reballevej. Lokalrådet gennemser i nærmeste fremtid forslagene, og retter derefter henvendelse til forslagsstilleren. Der kan så startes fokusgrupper op, der arbejder med de enkelte forslag.
Søvind Lokalråd ønsker desuden at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan arbejde med videreudvikling af udstykning af byggegrunde, så nye tilflyttere får mulighed for at bygge på attraktivt beliggende byggegrunde i Søvind.

Eventuelt
Intet til punktet

På vegne af Søvind Lokalråd
Anne Merete Fischer – sekretær

 

 

Referat af møde i Søvind Lokalråd
Tirsdag d. 9. januar 2018

Vi vil rigtig gerne kontaktes af jer Søvind-borgere, hvis I har ideer til småt som stort i Søvind. Vi søger jævnligt Horsens Kommune om penge til forskellige projekter via diverse ”mellembypuljer”.
Søvind Lokalråd – se kontaktinfo på www.søvind.dk under fanen ”Om Søvind” – ”Lokalrådet”
Til stede: Hanne Darling, Karl Haase, Knud Gregersen, Anne Merete Fischer, Lotte Sommer, Laila Hussmann
Fraværende: Birhe Skov Gregersen, Karsten Bøgild, Tina Jauert
Referent: Anne Merete Fischer

Dagsorden Referat
1. Referat. (Anne Merete) Referatet blev godkendt

2. Opsamling på juletræsarrangemente Arrangementet blev en succes med flere fremmødte end forventet. Det gentages næste år med lidt justeringer. Gløgg-boden kan f.eks. rykkes længere tilbage på p-pladsen, så de fremmødte ikke står så tæt ved vejen. Det vil også være oplagt med lidt musik til julesangene – gerne fra nogle af byens udøvende musikere.
3. Beplantning af Haldrupvej. Status og særskilt regnskab Der er nu plantet 14 træer, 2 ved forsamlingshuset og resten på Haldrupvej. Der er økonomiske midler til endnu 6 træer, som plantes enten tidligt forår 2018 eller efterår 2018. Hanne medbragte en separat opgørelse over ”Projekt træer”.
4. Vedtægtsændringer Vedtægterne bibeholdes. Indledende tekst før vedtægterne ændres.
5. Kommende valgsituation. Hvem er på valg? Ved Borgermødet d. 22. februar 2018 er følgende på valg: Hanne Darling, Lotte Sommer, Birthe S. Gregersen.
Karsten Bøgild og Tina Jauert genopstiller ikke.
På valg i 2019: Knud Gregersen, Karl Haase, Laila Hussmann, Anne Merete Fischer
Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter.
5. Økonomi. Månedlig status. (Hanne) Status godkendt.
6. Eventuelt Der blev snakket om visioner for 2018, bl.a. bruncharrangement, affaldsindsamling, juletræsarrangement, Vorsø-tur og byudvikling.

Næste møde afholdes torsdag d. 25. januar.
Alle møder starter kl. 19.30

HUSK! VI ARBEJDER FOR BYEN, SAMMEN MED JER, MED JERES IDEER!

Bedste hilsner fra Søvind Lokalråd

 

Referat af møde i Søvind Lokalråd
Torsdag d. 12. oktober 2017

Vi vil rigtig gerne kontaktes af jer Søvind-borgere, hvis I har ideer til småt som stort i Søvind. Vi søger jævnligt Horsens Kommune om penge til forskellige projekter via diverse ”mellembypuljer”.
Søvind Lokalråd – se kontaktinfo på www.søvind.dk under fanen ”Om Søvind” – ”Lokalrådet”
Til stede: Hanne Darling, Karl Haase, Knud Gregersen, Birthe Skov Gregersen, Anne Merete Fischer, Lotte Sommer
Fraværende: Laila Hussmann, Karsten Bøgild, Tina Jauert
Referent: Anne Merete Fischer

Dagsorden Referat
1. Referat. (Anne Merete) Referatet blev godkendt

2. Opsamling på Fællesspisning Et velbesøgt og hyggeligt arrangement. Deltagerne gav udtryk for stor tilfredshed.
3.
• Beplantning af Haldrupvej. Svar på ansøgning. Hvad gør vi nu?
• Busskur Da mødet blev afholdt, var der endnu ikke svar på den indsendte ansøgning (Horsens Kommunes ”Mellembypulje”) om midler til træer. Det blev besluttet at påbegynde plantning af de første træer i november, hvis muligt (ved Kroen, Mejeriet og Sandbjerghus). Knud kontakter Søren Peter Broch. Birthe kontakter kommunen vedr. indkøb af træer – hvilke slags er bedst egnede. Lotte sørger for ”pressedækning”.
Ang. busskur overfor Enghaven: Hanne har talt med Niels Kr. Mikkelsen, og der er nu oprettet en ”sag” hos Horsens Kommune, som vi kan referere til ved henvendelser.
4. Vedtægtsændringer Punktet blev færdigdiskuteret, og et endeligt forslag blev besluttet. Fremlægges på Generalforsamlingen/Borgermødet i februar 2018.
5. Økonomi. Månedlig status. (Hanne) Status godkendt.
6. Eventuelt • Gadebelysning på Reballevej er opsat, og siden mødets afholdelse er der kommet lys i lamperne.
• Søvind-folderen skal godkendes på skolebestyrelsesmødet i november og derefter trykkes. Lotte læser korrektur på folderen, og videresender evt. rettelser til skolebestyrelsen. Vi kan evt. lægge folderen på Søvind Lokalråds hjemmeside -måske med lidt tilføjelser for ”egen regning”.
• Anne Merete bestiller julefrokost til bestyrelsen på Søvind Kro.
• Hanne bestiller en ”sæsonplakat” til bystanderen, som sættes op ind imellem ”arrangementsplakaterne”.
• Nye bænke opsættes i Lilleskoven i november (betalt med Lokalrådets midler).
• Der har været kontakt med Liselotte Nielsen fra Horsens Kommune vedr. ekstra bord/bænkesæt på cirkusengen. Der skal stå 2 sæt, nemlig ét henne ved broen og ét tæt på vej/cykelrute. Sættene skulle komme på plads snarest.

Mødeplan for efteråret 2017: tor. 24/8, tor. 14/9, tor. 12/10, fre. 1/12.
Alle møder starter kl. 19.30

 

 

HUSK! VI ARBEJDER FOR BYEN, SAMMEN MED JER, MED JERES IDEER!

Bedste hilsner fra Søvind Lokalråd