Kunstgruppen

Søvind Kunstgruppe så dagens lys i 2009.

Søvind Kunstgruppe er et uformelt interessefællesskab, der fungerer som fokusgruppe under Søvind Lokalråd.

Grundtanken for dannelsen var et ønske om at bringe de lokale kunstnere i Søvind og omegn til at kende hinanden og give mulighed for at delagtiggøre områdets lokalbefolkning i at se, hvad vore stedlige kunstnere arbejder med.

Søvind Kunstgruppe er ikke en forening og udgifterne forbundet med Kunstgruppens arrangementer søges dækket af sponsorater fra gang til gang.

Kunstgruppen fungerer med en lille koordinationsgruppe, der sammen med kunstnerne tilrettelægger de enkelte kulturbegivenheder.

Koordinationsgruppen består af Edith Due Knudsen, Kirsten Lundbye og
Martin Lausen (kontaktperson / tovholder) tlf. 75659329 / 29641944 / kmlausen19@gmail.com

CCE25102015